Найдовше слово в українській мові

Найдовше слово в українській мові

Найдовше слово в українській мові

Найдовше слово в українській мові - "Нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат" (34 літери), яке є сполукою в органічній хімії.

Іншим довгим словом в українській мові є - "Неперепеличинського" (23 літери), яке є прізвищем місцевості в Одеській області.

Також існують інші слова, які мають 20 і більше літер, такі як "рентгеноелектрокардіографічного" (31 лытера), "електроенергетичний" (20 літер), "гідрометеорологічний" (22 літери) та "екстраординарності" (22 літери).

Проте варто зауважити, що слова, які містять декілька префіксів та суфіксів, не вважаються одним словом, оскільки можуть бути складені з декількох слів. Тому, "Найнадійнішопідтверджуванішим" або "Електроенергетичними" - не є одним словом, а складаються з кількох.